ยิ่งลักษณ์ "น้ำพักน้ำแรงและหยาดเหงื่อของผู้ใช้แอรงงาน คือปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความเจริญรุ่งเรือง และความมั่งคั่งให้กับประเทศชาติ..."

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty