ส่งออกเดือนเมษาติดลบถึง 8% อยากให้รัฐบาลเปิดใจรับฟังและเร่งแก้ไข หาบุคคลที่มีความรู้ทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงมาอธิบายเศรษฐกิจ หากแต่พูดเพื่อตอบโต้...

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty