“การกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) เพื่อสืบทอดอำนาจ โดยรวมยากที่จะยอมรับ ขอเรียกว่าเป็นฉบับสืบทอดอำนาจ...

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty