ภูมิธรรม "เมื่อรัฐธรรมนูญยังไม่มีความชัดเจน พรรคจึงยังไม่ควรแสดงท่าทีอะไร แต่ยังคงยืนยันไม่รับรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย..."

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty