"การจะไปหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของสังคมมาร่วมงานก็ย่อมทำได้ยากไปด้วย เพราะเป็นระบบที่ขาดความชอบธรรม ซึ่งทางออกของประเทศจึงไม่ใช่..

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty