ที่กรธ.ระบุให้ป.ป.ช. หรือศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ถอดถอนแทน ส.ว.นั้น ต้องถามกลับไปว่ ที่มาทั้งป.ป.ช.หรือศาลรัฐธรรมนูญนั้นมาอย่างไร หากมาจากความเห็นชอบ...

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty