"นำ้แล้ง รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ประกาศให้ชาวนา กระดูกสันหลังของประเทศ หยุดทำนาจนกว่าฝนจะมา (กรรม)" ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี 19มิ.ย.58

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty