นายชูศักดิ์ ศิรินิล "การเอาคนที่มิได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาทำหน้าที่ จึงขัดต่อหลักการประชาธิปไตยถอยหลังลงคลอง..."

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty