หากดำเนินโครงการต่อไปเชื่อว่าจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี โดยเฉพาะการควบคุมข้อมูลของรัฐ มีความสุ่มเสี่ยงที่จะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล...

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty