ชื่อพรรคการเมืองนี้ เขียนเป็นภาษาไทยว่า “พรรคเพื่อไทย”

เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า PHEU THAI PARTY”

ใช้ชื่อย่อเป็นอักษรภาษาไทยว่า “พท.” และใช้ชื่อย่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “PT.”

ภาพเครื่องหมายพรรคมี ดังนี้

คำอธิบายความหมาย ชื่อและภาพเครื่องหมายพรรค

ชื่อพรรคเพื่อไทย หมายความว่า การรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ

ภาพเครื่องหมายพรรค ภายใต้รูปลักษณ์ของอักษรไทยสีน้ำเงิน พท” มีแถบสีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว ประกอบตัวอักษร และมีอักษรไทยสีน้ำเงิน

คำว่า “พรรคเพื่อไทย”อยู่ด้านหลัง มีองค์ประกอบของเจตนารมณ์ ดังนี้

ตัวอักษรไทย “พท” (สีน้ำเงิน มีแถบสีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว ประกอบตัวอักษร)

หมายความว่า การรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของคนชาติไทย โดยตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกัน

ตัวอักษรไทย “พรรคเพื่อไทย” (สีน้ำเงิน)

หมายความว่า ความมุ่งมั่นรวมเอาคนไทยจากทุกภาคส่วนมาระดมสติปัญญา กำหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป


 
หน้าหลัก
 
หน้าหลัก ข้อมูลพรรค สมาชิกพรรค นโยบายพรรค ข่าวเด่นเพื่อไทย มัลติมีเดีย ปฏิทินพรรค ติดต่อ
  คำประกาศเจตนารมย์ หัวหน้าพรรค          
  เครื่องหมายพรรค กรรมการบริหารพรรค          
  ข้อบังคับพรรค ส.ส.แบบสัดส่วน          
  จุดยืนพรรค ส.ส.เขต          
               

  ตู้ ปณ. 222 ปณฝ รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย  เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร 02-653-4001