นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด

การศึกษา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์(นิดา)

ประวัติการทำงาน

- ประกอบอาชีพทนายความ 30 ปี
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จ.นครราชสีมา
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร จ.นครราชสีมา
- ส.ว. นครราชสีมา

 

หน้าหลัก
 
หน้าหลัก ข้อมูลพรรค สมาชิกพรรค นโยบายพรรค ข่าวเด่นเพื่อไทย มัลติมีเดีย ปฏิทินพรรค ติดต่อ
  คำประกาศเจตนารมย์ หัวหน้าพรรค          
  เครื่องหมายพรรค กรรมการบริหารพรรค          
  ข้อบังคับพรรค ส.ส.แบบสัดส่วน          
  จุดยืนพรรค ส.ส.เขต          
               

  ตู้ ปณ. 222 ปณฝ รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย  เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร 02-653-4001