นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์

การศึกษา
-          ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
-          รัฐศาสตร์ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน
-          นักบริหารดีเด่นได้รับโล่ห์เกียรติคุณรับรองจาก ชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์สังคมไทย ปี 2537

 

 

หน้าหลัก
 
หน้าหลัก ข้อมูลพรรค สมาชิกพรรค นโยบายพรรค ข่าวเด่นเพื่อไทย มัลติมีเดีย ปฏิทินพรรค ติดต่อ
  คำประกาศเจตนารมย์ หัวหน้าพรรค          
  เครื่องหมายพรรค กรรมการบริหารพรรค          
  ข้อบังคับพรรค ส.ส.แบบสัดส่วน          
  จุดยืนพรรค ส.ส.เขต          
               

  ตู้ ปณ. 222 ปณฝ รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย  เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร 02-653-4001