นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-          จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 

-          ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

 

ประวัติการทำงาน

-          อดีตนายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-          อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกษโรงเรียนกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-          อดีตคณะกรรมการเขตการศึกษาเขต 1 

-          อดีตคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ (กทจ.) 

-          อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธร อำเภอกันทรารมย์ (กต.ตร.) 

-          อดีตประธานที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 

-          อดีตคณะกรรมาธิการด้านระเบียบกฎหมาย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

-          อดีตคณะอนุกรรมาธิการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

-          ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมสันนิบาตจังหวัดศรีสะเกษ 

-          ผู้ร่วมก่อตั้งชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-          ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

-          ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

หน้าหลัก
 
หน้าหลัก ข้อมูลพรรค สมาชิกพรรค นโยบายพรรค ข่าวเด่นเพื่อไทย มัลติมีเดีย ปฏิทินพรรค ติดต่อ
  คำประกาศเจตนารมย์ หัวหน้าพรรค          
  เครื่องหมายพรรค กรรมการบริหารพรรค          
  ข้อบังคับพรรค ส.ส.แบบสัดส่วน          
  จุดยืนพรรค ส.ส.เขต          
               

  ตู้ ปณ. 222 ปณฝ รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย  เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร 02-653-4001