จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ

การศึกษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ประสบการณ์สำคัญทางราชการ

ผลงานดีเด่น

ประวัติการทำงาน

กิจกรรมอื่นๆ

ผลงานที่สำคัญ

รายละเอียดอื่นๆ

 

หน้าหลัก
 
หน้าหลัก ข้อมูลพรรค สมาชิกพรรค นโยบายพรรค ข่าวเด่นเพื่อไทย มัลติมีเดีย ปฏิทินพรรค ติดต่อ
  คำประกาศเจตนารมย์ หัวหน้าพรรค          
  เครื่องหมายพรรค กรรมการบริหารพรรค          
  ข้อบังคับพรรค ส.ส.แบบสัดส่วน          
  จุดยืนพรรค ส.ส.เขต          
               

  ตู้ ปณ. 222 ปณฝ รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย  เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร 02-653-4001