หน้าแรก > กรรมการบริหารพรรค
ข้อมูลสมาชิก
นางอนุรักษ์ บุญศล

การศึกษา

การศึกษา


ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโยนก 

ประสบการณ์สำคัญทางราชการ

ประสบการณ์การเมือง

ทำงานร่วมกับอดีต ส.ส.พงษ์ศักดิ์ บุญศล มา 20 ปี 
เพื่อได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ประวัติการทำงาน

ประวัติ
 -รับราชการครู
 -ทำธุรกิจโรงเรียนเอกชน 3 แห่ง
 -ผู้จัดการโรงเรียนเอกชน 9 โรงเรียน
 -ผู้อำนวยการโรงเรียน
 -ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่น สาขา นักบริหารและการศึกษา ประจำปี 2552

 

 

หัวหน้าพรรค
คณะกรรมการบริหาร
ส.ส.แบบสัดส่วน
ส.ส.เขต
 
สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย เลขที่ ๖๒๖ ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม ๔ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐