"นายกฯ"เปิดโครงการ โอนเงินSML สู่ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต

           น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการพัฒนา ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อจะให้หมู่บ้านและชุมชน จำนวน 86,000 หมู่บ้าน ในงบประมาณจำนวน 3 หมื่น 5 พันล้านบาท และในปี 2555 ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการไปแล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะจัดสรรให้กับหมู่บ้านขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จำนวน 500,000 400,000 และ 300,000 บาทตามลำดับ ซึ่งวันนี้ ถือเป็นการโอนเงินให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ที่เสนอโครงการมาจำนวน 79,000 ชุมชนที่เสนอโครงการมา ภายในเดือน พ.ค. นี้

          สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ ของหมู่บ้านและชุมชน หรือ SML ได้มุ่งจัดสรรงบประมาณโดยตรง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ได้นำไปแก้ไขปัญหาเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้เกิดการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีอิสระในการระดมความคิด และเกิดพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน.

 

  
หน้าหลัก
 
หน้าหลัก ข้อมูลพรรค สมาชิกพรรค นโยบายพรรค ข่าวเด่นเพื่อไทย มัลติมีเดีย ปฏิทินพรรค ติดต่อ
  คำประกาศเจตนารมย์ หัวหน้าพรรค          
  เครื่องหมายพรรค กรรมการบริหารพรรค          
  ข้อบังคับพรรค ส.ส.แบบสัดส่วน          
  จุดยืนพรรค ส.ส.เขต          
               

  ตู้ ปณ. 222 ปณฝ รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย  เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร 02-653-4001