"วิชาญ"ย้อนคำสั่งศาลรธน.ปี 49 ยกคำร้องฟ้องมาร์ค วินิจฉัยชัดต้องผ่านอสส.

 

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ สส.กทม.พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตีความรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ว่าผู้ทราบการกระทำสามารถยื่นเรื่องผ่านอัยการสูงสุด และสามารถยื่นโดยตรงถึงศาลรัฐธรรมนูญได้นั้น แต่จากการสืบค้นคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา พบว่า เมื่อปี 2549 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคประชาธิปัตย์ โดยครั้งนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาชัดเจนว่าผู้ทราบการกระทำต้องเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

          นายวิชาญ กล่าวว่า นายสุรพงษ์ ยื่นคำร้องสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 63 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเดียวกันกับ มาตรา 68 ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เนื่องจากเห็นว่านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ปราศรัยหาเสียงและออกแถลงการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้มีการขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามรัฐธรรมนูญมาตรา 7 อันถือได้ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

          ในสมัยนั้นนายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกคำสั่งเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2549 ระบุไม่รับคำร้องของนาย

สุรพงษ์ไว้ดำเนินการ เพราะตีความว่า มาตรา 63 ไม่ได้บัญญัติให้ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง แต่ต้อง

เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนายวิชาญกล่าว

 

          นายวิชาญ ยังกล่าวอีกว่า อยากถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะปัจจุบันว่าเคยไปดูคำสั่งของศาลที่ผ่านมาหรือไม่

และจะรับผิดชอบอย่างไร หากเป็นส่วนทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้า กรณีนี้เห็นชัดเจนว่าเป็นการเปลี่ยนมาตรฐาน

การตีความของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นอยากเรียกร้องให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ

 

  
หน้าหลัก
 
หน้าหลัก ข้อมูลพรรค สมาชิกพรรค นโยบายพรรค ข่าวเด่นเพื่อไทย มัลติมีเดีย ปฏิทินพรรค ติดต่อ
  คำประกาศเจตนารมย์ หัวหน้าพรรค          
  เครื่องหมายพรรค กรรมการบริหารพรรค          
  ข้อบังคับพรรค ส.ส.แบบสัดส่วน          
  จุดยืนพรรค ส.ส.เขต          
               

  ตู้ ปณ. 222 ปณฝ รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย  เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร 02-653-4001