นโยบายพรรคเพื่อไทย

                วันนี้(21 ธ.ค.) ณ พรรคเพื่อไทย ได้มีการจัดงานสัมมนา เตรียมความพร้อมในการจัดทำนโยบายของพรรค โดยคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ นำทีมโดย ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 

พรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน ดังนั้นนโยบายที่พรรคจะทำหากได้เป็นรัฐบาล คือ มุ่งยกระดับรายได้ให้ประชาชน ลดรายจ่ายของประชาชน และให้โอกาสประชาชนอย่างเสมอภาคกัน

 

จากงานสัมมนาฯ พรรคเพื่อไทยได้เสนอนโยบาย นโยบาย 3 หก (เดือน) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส 

จากที่เคยเสนอนโยบายไปก่อนหน้านี้ คือ นโยบายยกระดับรายได้ให้พี่น้องชาวไทยทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีอะไรก็ตาม ทั้งนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ 300 บาท ,เงินเดือนผู้จบปริญญาตรีสาขาทั่วไปขั้นเริ่มเข้าทำงาน 15,000 บาท , ปรับราคาสินค้าเกษตรทุกตัว เช่น ข้าวเปลือกเจ้าจะใช้ระบบจำนำที่เกวียนละ 15,000 บาท นั้นเป็นเพียง 3 นโยบายจาก 20 นโยบายที่พรรคเพื่อไทยพร้อมจะทำหากได้เป็นรัฐบาล ซึ่งเป็นการบริหารประเทศอย่างมีระบบและตามขั้นตอน เน้นลำดับความสำคัญก่อนหลังในการฟื้นฟูและพัฒนาบ้านเมือง นั่นคือ

 

1. นโยบายลดรายจ่าย ซึ่งจะดำเนินการเป็นนโยบายแรก ช่วง 6 เดือนแรกของการเป็นรัฐบาล ประกอบด้วย 

- หนี้ไม่เกิน 5 แสน พักหนี้ 5 ปี  ไม่มีดอกเบี้ย

- หนี้ไม่เกิน 5 ล้าน ยืดเวลาชำระหนี้  10 ปี ให้เกษตรกร ได้พักปัญหาหนี้สิน เพื่อฟื้นฟูอาชีพและสร้างรายได้
 

- ธนาคารประชาชน เพื่อส่งเสริมการลงทุนและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน และข้าราชการ


2. นโยบายเพิ่มรายได้ จะดำเนินการสำหรับ 6 เดือนถัดมา ได้แก่

 

- เกษตรเศรษฐี 

 

- บินก่อนผ่อนทีหลัง

- ลดดอกเบี้ยเพื่อประชาชน

3. นโยบายขยายโอกาส สำหรับ 6 เดือนที่สาม ประกอบด้วย

- โครงการ SML 5-7-9 แสนบาท

- 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมเกษตร

- ท่องถิ่นแดนไทยไปได้ทุกมุม

- โครงการกองทุนตั้งตัวได้

- แก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา (พลังครู) 

- ศูนย์ซ่อมสร้างโดยนักศึกษาอาชีวะ (โครงการ Fix It Center)

- โครงการที่พักอาศัย

- โครงการพุทธบูชาเยือนสังเวชนียสถานของพระภิกษุ

           พรรคเพื่อไทย มีกรอบคิดที่จะมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานะ มีเงินมีทองใช้ ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ลดหนี้และลดการกู้ยืมเงินของรัฐบาลลง ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยกล่าว

                 นอกจากนี้จากงานสัมมนายังเสนอนโยบายเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนด้วย คือ

1.สร้างเขื่อนและประตูกันน้ำทะเลหนุน และประตูเพื่อระบายน้ำลงทะเลรอบกรุงเทพฯ สมุทรปราการ พร้อมเพิ่มพื้นที่เขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยไม่ต้องกู้เงิน

2.สร้างแก้มลิงตามแนวพระราชดำริตามแนวบริเวณที่ลุ่มของแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศรวมทั้งแม่น้ำโขงเพื่อกักน้ำไว้เวลาน้ำมาก เรียกว่าเบรกน้ำ และเก็บไว้ใช้ยามน้ำน้อย และไม่ต้องกู้เงิน

3.ขุดเชื่อมแม่น้ำสายหลักที่ไม่ไกลกันมากเข้าหากันเหมือนที่เคยทำแล้วโดยเชื่อมแม่น้ำยมเข้ากับแม่น้ำน่าน ทำให้สามารถผันน้ำไปมา ตามปริมาณน้ำได้

4.สร้างป่าชุมชนขึ้น 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน เพื่อเกิดพื้นที่ชุ่มน้ำมากขึ้น

5.พื้นป่าต้นน้ำ ปลูกหญ้าแฝกกันดิน (Soil Erosion) ตามแนวพระราชดำริ

 

  
หน้าหลัก
 
หน้าหลัก ข้อมูลพรรค สมาชิกพรรค นโยบายพรรค ข่าวเด่นเพื่อไทย มัลติมีเดีย ปฏิทินพรรค ติดต่อ
  คำประกาศเจตนารมย์ หัวหน้าพรรค          
  เครื่องหมายพรรค กรรมการบริหารพรรค          
  ข้อบังคับพรรค ส.ส.แบบสัดส่วน          
  จุดยืนพรรค ส.ส.เขต          
               

  ตู้ ปณ. 222 ปณฝ รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย  เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร 02-653-4001