กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

คุณปลอดประสพ สุรัสวดี เสวนาเรื่อง สปก ณ พรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

คุณปลอดประสพ สุรัสวดี เสวนาเรื่อง สปก  ณ พรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ