กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

HE Mr Taha Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจําประเทศไทย เข้าพบ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ และโภคิน พลกุล ณ พรรคเพื่อไทย

HE Mr Taha Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจําประเทศไทย เข้าพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนาย ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ และนายโภคิน พลกุล ณ พรรคเพื่อไทย กรุงเทพฯ