กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

สัมมนา ผลกระทบของสงครามทางการค้าจีน สหรัฐ จัดโดยสถาบันสร้างไทย

สัมมนาทางวิชาการ ผลกระทบของสงครามทางการค้าจีน สหรัฐ สถานะทางยุทธศาสตร์และการรับมือของไทย จัดโดยสถาบันสร้างไทยกับพรรคเพื่อไทย