กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

ดร.อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.จังหวัดมุกดาหาร เขต 1 พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ดร.อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.จังหวัดมุกดาหาร เขต 1 พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านนาจาน ตำบลดงเย็น จำนวน 170 ครอบครัว บ้านนาสะเม็ง ตำบลเหล่าหมี จำนวน 200 ครอบครัวบ้านแก้ง, บ้านโนนคำ ตำบลคำป่าหลาย จำนวน 220 ครอบครัว บ้านโคกสว่าง, บ้านท่าห้วยคำ ตำบลเหล่าหมี จำนวน 150 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 740 ครอบครัว