กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์และคณะพรรคเพื่อไทยเยี่ยมชมโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) จังหวัดนครพนม

 วันที่ 7  มีนาคม 2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคฯ, นางมนพร เจริญศรี, นายไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปจากดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด เรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนและเกษตรกร  ซึ่งในปัจจุบันนี้ ธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลบ้านผึ้ง ได้ขยายการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิดให้บริการในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้งจำนวน 18 บ่อ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กล่าวในระหว่างการรับฟังการบรรยายสรุปธนาคารน้ำแห่งนี้ว่า ธนาคารน้ำนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการจัดการน้ำแล้งและน้ำท่วมได้ ทั้งยังมีต้นทุนต่ำ ซึ่งจะนำไปสู่การสนับสนุนเป็นนโยบายให้เกิดธนาคารน้ำใต้ดินอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป