กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

นายอนุสรณ์ ปั้นทอง ส.ส.กทม. เขตบางเขน และทีมงาน เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนพร้อมบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามหมู่บ้าน
16 เมษายน 2563 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง ส.ส.กทม. เขตบางเขน และทีมงาน เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชน พร้อมบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน กทม.
นายประพนธ์ เนตรรังษี อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ แจกข้าวสาร อาหารแห้ง และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชน
16 เมษายน 2563 นายประพนธ์ เนตรรังษี อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ แจกข้าวสาร อาหารแห้ง และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชุมชนเคหะเจริญชัย , เทวะสุนทร และสวนผัก ในการต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19…
นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชน พร้อมรณรงค์วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
15 เมษายน 2563 นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชน พร้อมรณรงค์วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และแจกอุปกรณ์ป้องกันตัวเองเบื้องต้น…
นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ชุมชนสายสัมพันธ์ เขตบางขุนเทียน กทม. แจกข้าวกะเพราไก่ให้กับพี่น้องประชาชน
15 เมษายน 2563 นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ชุมชนสายสัมพันธ์ เขตบางขุนเทียน กทม. แจกข้าวกะเพราไก่ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รพ.สต.โนนภิบาล อสม. และพี่น้องประชาชน
14 เมษายน 2563 นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รพ.สต.โนนภิบาล อสม. และพี่น้องประชาชน พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19
น.ส.ละออง ติยะไพรัช ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่จิตอาสา พร้อมมอบอาหารและน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองโควิด-19
14 เมษายน 2563 น.ส.ละออง ติยะไพรัช ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่จิตอาสา พร้อมมอบอาหารและน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองโควิด-19
นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ด่านคัดกรอง 13 จุด พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
14 เมษายน 2563 นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ด่านคัดกรอง 13 จุด พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์…