หน้าแรก >> สื่อสร้างสาน >> ทุกข์ของประชาชน คือสิ่งที่รัฐบาล ใส่ใจแก้ไข
ทุกข์ของประชาชน คือสิ่งที่รัฐบาล ใส่ใจแก้ไข

ทุกข์ของประชาชน คือสิ่งที่รัฐบาล ใส่ใจแก้ไข