หน้าแรก >> สื่อสร้างสาน >> - ร่าง - ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
- ร่าง - ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียนเชิญสมาชิกพรรคทุกท่านได้โปรดร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรค คำประกาศอุดมการณ์ เจตนารมณ์ทางการเมืองและนโยบายของพรรค หากสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะสามารถส่งความคิดเห็นของท่านมายังอีเมลของพรรคที่ ptp@ptp.or.th หรือส่งไปรษณีย์มายังสำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทยก่อนเริ่มประชุมใหญ่ เพื่อที่พรรคจะได้นำความคิดเห็นของท่านเข้าพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ต่อไป