หน้าแรก >> สื่อสร้างสาน >> งบ 58 ล่าช้า...ประเทศล้าหลัง "ผู้ขัดขวางประชาธิปไตย ต้องรับผิดชอบ!"
งบ 58 ล่าช้า...ประเทศล้าหลัง "ผู้ขัดขวางประชาธิปไตย ต้องรับผิดชอบ!"

งบ 58 ล่าช้า...ประเทศล้าหลัง "ผู้ขัดขวางประชาธิปไตย ต้องรับผิดชอบ!"