รู้จริงถึงเรื่องราว >> ม.จอห์น ฮอปกินส์ เปิดเผย 15 อันดับสนามบินทั่วโลกที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสูงสุด

ม.จอห์น ฮอปกินส์ เปิดเผย 15 อันดับสนามบินทั่วโลกที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสูงสุด

5 กุมภาพันธ์ 2563

ม.จอห์น ฮอปกินส์  เปิดเผย 15 อันดับสนามบินทั่วโลกที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสูงสุด โดยอ้างอิงจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ