รู้จริงถึงเรื่องราว >> คสช. และรัฐบาล หมดความชอบธรรมที่จะเป็นรัฐบาลต่อ

คสช. และรัฐบาล หมดความชอบธรรมที่จะเป็นรัฐบาลต่อ

1 กุมภาพันธ์ 2561