รู้จริงถึงเรื่องราว >> หนี้ครัวเรือน-หนี้สาธารณะเพิ่มพูน รวยกระจุก จนกระจาย ชนชั้นกลาง เงินในกระเป๋าลดลง

หนี้ครัวเรือน-หนี้สาธารณะเพิ่มพูน รวยกระจุก จนกระจาย ชนชั้นกลาง เงินในกระเป๋าลดลง

29 ตุลาคม 2561