เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรคเพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3