เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรคเพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 6