เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรคเพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 7