เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรคเพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8