เราจะทุ่มเทสุดกำลังสุดสติปัญญาสุดความสามารถของเราเพื่อหยุดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศทุกระดับชั้น หยุดปัญหายาเสพติดทุกชุมชน หยุดปัญหาคอรัปชั่นทุกหย่อมหญ้า

4 ธันวาคม 2561