ผู้คนในประเทศต่างฝากความหวังไว้กับการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอิสระทางความคิดมากขึ้นที่สำคัญคือมีเงินมากขึ้น

15 มกราคม 2562