“รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่มีตรงไหนเลยที่ยึดโยงประชาชน ไม่แปลกใจที่พรรคพลังประชารัฐ และ ส.ว. จะตีรวนการตั้งคณะกรรมาธิการในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ...

6 พฤศจิกายน 2562