“ประเทศเสียโอกาสมามากแล้ว ทุกฝ่ายควรลดเงื่อนไข อย่าตีรวน สร้างเงื่อนไขไม่จบสิ้น ให้โอกาสสภาเท่ากับให้โอกาสประชาชน ในการศึกษาปัญหา...

7 พฤศจิกายน 2562