“การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เป้าหมายของเราคือการนำข้อเท็จจริง และผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความล้มเหลวของรัฐบาล มาเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ...

31 มกราคม 2563