“รัฐบาลที่ขาดประสิทธิภาพในการบริหาร รัฐบาลที่ทำลายหลักการและมาตรฐานความยุติธรรมทุกระบบ และไม่เคยเห็นความทุกข์ของประชาชนอยู่ในสายตา

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty