ข่าวสารจากพรรคเพื่อไทย

"เพื่อไทย" ขอความชัดเจนเกี่ยวกับวันเลือกตั้ง และยุติการใช้กลไกของรัฐเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมือง
15 มกราคม 2562
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอความชัดเจนเกี่ยวกับวันเลือกตั้งและยุติการใช้กลไกของรัฐเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมือง
เร่งสร้างโอกาส เร่งสร้างรายได้ เลือกนักบริหารมืออาชีพ

กิจกรรมพรรคเพื่อไทย

@PheuThaiParty